10 Stress Relievers – P i c k u p T h a i

0
90


10 สิ่งที่จะแก้เครียดเราได้ดี
[sìp sìng tîi ja gâe krîat rao dâai dii]
10 Things to Effectively Relieve Your Stress

1 ปิ้งย่าง [pîng yâang] (Korean) barbeque
2 ชาบู [chaa buu] shabu (Japanese hot pot)
3 ชาเขียว [chaa kǐao] green tea
4 อาหารทะเล [aa hǎan talay] seafood
5 แซลมอน [saew mâwn] salmon
6 ส้มตำ [sôm tam] Thai papaya salad
7 บิงซู [bing suu] bingsu (Korean shaved ice dessert)
8 เค้ก [cake] cake
9 ช้อปปิ้ง [shoppping] shopping
10 และมีเงินโอนเข้าบัญชี 10 ล้าน [láe mii ngern oan kâo banchii sìp láan]
And 10 million baht transferred to my bank account

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ]

สิ่ง [sìng] thing
แก้ [gâe] to relieve, to repair
เครียด [krîat] stress, to be stressed
เรา [rao] we, us
ปิ้ง [pîng] to toast
ย่าง [yâang] to grill
อาหาร [aahǎan] food
ทะเล [talay] sea
เงิน [ngern] money
โอน [oan] to transfer
เข้า [kâo] into
บัญชี [banchii] bank account

 

Find PickupThai’s lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials “PickupThai Podcast,” humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here