20 Funny Work Memes – P i c k u p T h a i

0
108


1. นี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นในที่ทำงาน
[nîi keu sìng tîi lǎai kon pen nai tîi tamngaan] 
This is what a lot of people do at work.

2. ไปทำงานวันแรก VS ปัจจุบัน
[pai tam ngaan wan râek VS pàtjuban]
Going to work on my first day VS now

3. เมื่อลูกค้าของคุณต้องการคุยกับผู้จัดการ แล้วผู้จัดการก็บอกสิ่งเดียวกับที่คุณเพิ่งบอกไป
[mêua lûuk káa kǎwng khun tâwng gaan kui gàp pûujàtgaan léaw pûujàtgaan gâw bàwk sìng diao gàp tîi khun pêung bàwk pai]
When a customer wants to speak to the manager and the manager just tells them the exact same thing you did.

4. เมื่อจู่ๆ หัวหน้าคุณก็โผล่มา แล้วคุณก็คว้าอะไรก็ได้ ที่ทำให้ตัวเองดูยุ่งอยู่
[mêua jùu jùu hǔa nâa khun gâw plô maa léaw khun gâw kwáa arai gâw dâai tîi tam hâi tua eeng duu yûng yùu]
When your boss shows up out of the blue and you grab anything you can find to make it look like you’re busy.

5. เมื่อคุณได้รับอีเมลงานด่วน 10 นาที ก่อนเลิกงาน
[mêua khun dâi ráp email ngaan dùan sìp naatii gàwn lêrk ngaan]
When you get an email about an urgent assignment 10 minutes before clock-out time.

6. เมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณถามคำถามที่ทำให้การประชุมเลิกช้าไปอีก 25 นาที
[mêua pêuan rûam ngaan kǎwng khun tǎam kam tǎam tîi tamhâi gaan prachum lêrk cháa pai ìik yìisìp hâa naatii]
When your co-worker asks a question that makes the meeting go on for 25 more minutes.

7. เมื่อคุณตาย และรู้ว่าจะไม่ต้องไปทำงานอีกแล้วในชีวิตนี้
[mêua khun taai, léaw rúu wâa ja mâi tâwng pai tam ngaan ìik léaw nai chiiwít níi]
When you die and realize you won’t have to go to work anymore in this life.

8. เมื่อนาฬิกาปลุกตอนเช้า และคุณตื่นมาคิดว่า “กูต้องไปทำงานอีกแล้วสินะ”
[mêua naalígaa plùk tawn cháao láe khun tèun maa kít wâa “guu tâwng pai tam ngaan ìik léaw sìi ná]
When your alarm clock wakes you up in the morning, and you think to yourself “It’s time to go to work again, isn’t it?”

9. เมื่อคุณกำลังตัดสินใจว่าจะขับรถไปทำงาน หรือจะขับเลยไปเริ่มชีวิตใหม่ที่อื่นดี
[mêua khun gamlang tàtsǐnjai wâa ja kàprót pai tam ngaan rěu ja kàp loei pai rêum chiiwít mài tîi èun dii]
When you’re deciding whether to drive to work, or to start a new life somewhere else.

10. เมื่อคุณโคตรเบื่องาน และต้องหาสถานที่สักแห่งไว้อู้ เพื่อมานั่งแบบนี้
[mêua khun kôde bèua ngaan láe tâwng hǎa tîi sák hàeng wái ûu pêua maa nâng bàep níi]
When you’re super fed up with your job and need some place to sit down and chill like this.

11. วันศุกร์ VS วันจันทร์
[wan sùk VS wan jan]
Friday VS Monday

วันศุกร์แล้ว ช่างแม่งเว้ยยยย!
[wan sùk léaw, châng mâeng wóeeeei]
The hell with it. It’s Friday.

12. สีหน้าของคุณ เมื่อหัวหน้าเล่นมุกตลกโคตรฝืด แต่ก็ต้องขำเพื่องาน
[sǐi nâa kǎwng khun mêua hǔa nâa lên múk talòk kôde fèut tàe gâw tâwng kǎm pêua ngaan]
Your face when your boss plays a really bad joke but you need to pretend to laugh to keep your job.

13. ส่วนนี่คือสีหน้าจริงๆ ของคุณ หลังจากหัวหน้าเดินจากไปแล้ว
[sùan nîi keu sǐi nâa jing jing kǎwng khun, lǎng jàak hǔa náa dern jàak pai léaw]
And this is your actual face after your boss has walked away.


14. ไปทำงานวันแรก VS ปัจจุบัน
[pai tam ngaan wan râek VS pàtjuban]
Going to work on my first day VS now

15. ความรู้สึกของคุณ เมื่อโทรไปทำเสียงไอค่อกแค่กเพื่อแกล้งป่วยกับหัวหน้าแล้วลาสำเร็จ
[kwaam rúusèuk kǎwng khun mêua to pai tam sǐang ai kòk kàek pêua glâeng pùai gàp hǔa nâa léaw laa sǎmrèt]
Your feeling after having managed to fool your boss with your coughs on the phone and successfully getting a sick leave.

16. เมื่อคุณกำลังหงุดหงิดกับงานเต็มที่ แต่ CEO บริษัทมาทักทายคุณพอดี
[mêua khun gamlang ngùt ngìt gàp ngaan tem tîi, tàe CEO bawrisàt maa ták taai khun paw dii]
When you’re utterly frustrated with work, and the CEO of your company stops by to say hello.

17. เมื่อคุณตื่นมาแล้วพบว่า คุณมีเวลาแค่ 5 นาทีในการอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้าน
[mêua khun tèun maa léaw póp wâa khun mii welaa kâe hâa naatii nai gaan àab náam tàeng tua àwk jàak bâan]
And you wake up to find that you only have 5 minutes to get ready to leave home.

18. เมื่อคุณขึ้นมานั่งบนรถหลังเลิกงานดึก แล้วคิดกับตัวเองว่า “ชีวิตกูทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้วะ”
[mêua khun kêun maa nûng rót lǎng lêrk ngaan dèuk, léaw kít gàp tua eeng wâa “chiiwít]
When you get in the car after getting off work late at night and think to yourself “Why did this have to happen to me?”

19. เมื่อหัวหน้าเสนอความท้าทายใหม่ให้ แต่บอกคุณว่า มันไม่มีผลต่อ KPI
[mêua hǔa nâa saněr kwaam táa tai mài hâa tàe]
When your boss offers you a new challenge but tells you it won’t count toward your performance.


20. เมื่อคุณทำงานกะดึก แล้วได้มีโอกาสไปเที่ยวพักร้อน
[mêua khun tam ngaan gá dèuk léaw dâai mii oogàat pai tîao pák ráwn]
When you work night shifts and get a chance to go on a vacation.

Credit: Petmaya

Related post: Frequently Used Work-Related Vocabulary

Find PickupThai’s lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials “PickupThai Podcast,” humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here