HomeLanguage EducationHebrew Languageפתרונות פריזמה עיתון ספטמבר 2020 - Hebrew Today

פתרונות פריזמה עיתון ספטמבר 2020 – Hebrew Todayפתרונות פריזמה עיתון ספטמבר 2020


 

תשובות לפריזמה

גיליון ספטמבר-אוקטובר 2020

 

עמוד 7

שוברים ת’ראש

 1. עסוקה
 2. מעסיק
 3. מתעסקים
 4. תעסוקה
 5. עסקה
 6. עסקנים
 7. עיסוק
 8. עסק
 9. מועסקים
 10. עסוק

 

עמוד 11

להקשיב ולהבין

 1. על מי אומרים ‘יש לו מוח של ציפור’? תשובה: אדם טיפש
 2. מהיכן החוקרים עליהם מסופר בכתבה? תשובה: מאוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית
 3. מי עשה את המבחן חוץ מהסטודנטים והילדים? תשובה: תוכי
 4. מה החביאו החוקרים? תשובה: פומפונים
 5. היכן הם היו מוחבאים? תשובה: מתחת לכוסות שהיו על השולחן
 6. מי הצליח במבחן יותר מכולם? תשובה: התוכי
 7. מה מראה המחקר? תשובה: שאנחנו צריכים לכבד ציפורים קצת יותר

 

התיירים העלו במשקל

 1. ברור; 2. שגרם; 3. שבאיטליה; 4. לשוט; 5. הגיעו; 6. במקום; 7. מותר; 8. אומרים; 9. מדי

 

טריוויאלי

 1. איך נקרא פתק לקבלת תרופה? ד. מרשם
 2. מהו התכשיט לאוזן? ג. עגיל
 3. מה מהבאים יוצא דופן? ד. עניבה
 4. למי אין ‘צוואר’? ג. לטלפון
 5. מה זה ‘בסטה’? ב. דוכן בשוק
 6. איזו עיר אינה עיר בירה? ד. ניו-יורק
 7. מה מהבאים אינו דג? ד. חייל
 8. מה פירוש המילה ‘תל’? א. הר נמוך שנוצר מהריסות של ערים
 9. מה מהבאים יוצא דופן? ב. תפוח עץ

 

עמוד 13

שוברים ת’ראש

 1. (ב) ללבוש על הרגל
 2. (ב) בוסים
 3. (א) נעימות
 4. (ג) להילחם
 5. (ג) לעצור
 6. (ד) הפגנה

 

עמוד 14

שרשרת מילים

 1. מפות
 2. מאות
 3. נאות
 4. נאום
 5. נאשם
 6. נושם
 7. נושך
 8. חושך
 9. חותך
 10. חותם

 

מי אני?

אבו-דאבי

 

ריבוע קסם

 1. כיתה
 2. ישיר
 3. תיקה
 4. הרהר

 

מילים נרדפות

 1. לא כיבדו; 2. עזוב; 3. עזרה; 4. עבודה; 5. פחד; 6. מבקשים בכוח; 7. הורדה; 8. הפסיקו; 9. ייפול;
 2. מקובל; 11. עובדים; 12. הגיע במקרה; 13. רשמיות; 14. לא חשובים; 15. קיים בכל מקום; 16. ליד

 

תשבץ המדרגות

 1. לא
 2. אלף
 3. פלאי
 4. אלפים
 5. אלופים
 6. מילאו
 7. אולם
 8. מול
 9. לו

 

 

 

 Rizwan Ahmed
Rizwan Ahmed
AuditStudent.com, founded by Rizwan Ahmed, is an educational platform dedicated to empowering students and professionals in the all fields of life. Discover comprehensive resources and expert guidance to excel in the dynamic education industry.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments